ماژول مدیریت شبکه

ماژول مدیریت شبکه، به صورت تابلویی قابل نصب بوده و توانایی تجمیع 8 مسیر مختلف شبکه هوشمند را دارد. این ماژول، علاوه بر مرتب سازی تابلو هوشمند، باعث افزایش سرعت کاری شبکه هوشمند می شود.