آمپلی فایر صوتی

ماژول آمپلی فایر، دارای ورودی AUX بوده و مجهز به آمپلی فایر استریو 50 وات با 2 خروجی است. این ماژول، قابلیت زون بندی هرکدام از کانال های خروجی را دارد.