کنترلر فن کویل 3 دور به همراه شیربرقی

ماژول کنترلر HVAC 6 رله، دارای خروجی 3 کانال برای کنترل فن کویل 4-لوله بوده و امکان کنترل دور کم، متوسط، زیاد و اتوماتیک، امکان کنترل کندانسور و شیربرقی را برای تنظیم دما فراهم می آورد.